Sơn Tăng

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Capo 2
===
[Am] Phủ áo rêu [G] đầy từng [F] lời nói nơi [G] cửa phật
[F] Vội vàng sớm [C] hôm mà [Bm7b5] xuân chợt [E7] tắt
[Am] Chậm bước thông [G] thả rồi cứ [F] mong thế [G] nhân sẽ thay đổi
[F] Ngần ngại bâng [C] khuâng đi đến [Bm7b5] trời nao [E7]
[Am] Lặng ngắm mây [G] ngàn rồi [F] nhìn bóng trăng [G] trải dài
[F] Chẳng hỏi gió [C] sương chẳng [Bm7b5] nghe nỗi [E7] đau
[Am] Đợi bóng đêm [G] về tìm cánh [F] hoa, tay [G] áo nóng như lửa
[F] Lầm lạc bâng [E7] khuâng không chốn [Am] trở về
[F] Ngủ vùi nơi Phạn âm cùng chuông [Em] cổ ấy
Nơi [Dm] hắn chiêm bao phủ [E7] sương tóc khi già
Chầm chậm lắng [F] nghe tiếng [G] kinh luân linh [Am] thiêng này [G]
Mài mực trên [Dm] nghiên rồi chạm bút [Em] không ngừng [Am] chép
Dụ hoặc hâm [F] nóng tại chân [G] phật [Am] ai ố trăm [G] bề
[Dm] Cớ gì [Em] đến rồi [Am] đi
Phật Đà lắng [F] nghe, nhìn [G] nhân thế bao [Am] nhiêu sầu [G]
Phật Đà khoan [Dm] dung từ bi, tĩnh [Em] tâm, thứ [Am] tha
Một đời soi [F] bóng hồng như [G] người, thấm [Am] hương áo nồng [G]
[Dm] Cứ lặng [Em] đến lặng [Am] đi

Bình luận