Bài Ca Nhớ Bác

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
capo 3
==
Bác [C] ơi, thương nhớ vô [Am] cùng
Thầm gọi [D] tên kính yêu vô [G] vàn, ơi bác Hồ, Hồ Chí Minh
Toàn [C] dân muôn lòng ghi [F] sâu ơn [D] Bác suốt đời hy [G] sinh
Đưa dân tộc Việt [Em] Nam qua [Am] bao gian khổ đắng [D] cay
Người đã tìm ra chân lý rạng [G] ngời hằng bao [C] mong đợi.
[F] ơi, ơi hò [Em] ơi
[G] Nay Bác ra [C] đi trên quê hương đang thay đổi [Em] mới
Bắc Nam sum [Am] họp một nhà thoả lòng Bác [D] mong
Miền Nam mong [G] đợi một [Em] ngày Bác sẽ vô [C] thăm

Bình luận