Một Mình

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
tone gốc: [A#]
===
Verse1
[A#] Miên man bao ngày qua, một mình với những bước [Db] chân đưa yêu thương phai nhòa
[Bb] Lang thang đi tìm đâu, trái tim vẫn âm [Em] thầm tôi đi tìm tôi
Chạy theo thời [A#] gian bao cô đơn ghé ngang
Từng nhịp đập con [Db] tim trong tôi sẽ không phai tàn
Giờ đây tôi [Bb] biết vươn tới những khát khao
Giờ đây tôi [Em] sống tôi phải [Db] là chính [A#] tôi.
Chorus
Nhìn về tương [A#] lai tôi là ai thì tôi vẫn [Db] cứ thế thôi
Vẫn cứ ngô [Bb] nghê tôi chẳng nghe mặc ai có [D#] nói điều gì
Ngày sau thế [Em] nào dù [Db] sao cũng [D#] chẳng hề đổi thay[Bb]
Tình yêu [Em] tôi dành cho bài ca vẫn còn [Db] đây.
Tạm biệt em [A#] nhé tôi phải đi phải đi với [Db] những ước mơ
Chẳng muốn đợi [Bb] chờ tôi lặng im để tình yêu [D#] cứ phai mờ
Trên con đường [Em] dài mai [Db] sau sẽ [D#] còn nhiều khó khăn[Bb]
Và một [Em] ý chí mạnh mẽ luôn cạnh [Db] tôi
Tôi sẽ đi [A#] một mình.
Verse2
Chạy theo thời [A#] gian bao cô đơn ghé ngang
Từng nhịp đập con [Db] tim trong tôi sẽ không phai tàn
Giờ đây tôi [Bb] biết vươn tới những khát khao
Giờ đây tôi [Em] sống tôi phải [Db] là chính [A#] tôi.
Chorus
Nhìn về tương [A#] lai tôi là ai thì tôi vẫn [Db] cứ thế thôi
Vẫn cứ ngô [Bb] nghê tôi chẳng nghe mặc ai có [D#] nói điều gì
Ngày sau thế [Em] nào dù [Db] sao cũng [D#] chẳng hề đổi thay[Bb]
Tình yêu [Em] tôi dành cho bài ca vẫn còn [Db] đây.
Tạm biệt em [A#] nhé tôi phải đi phải đi với [Db] những ước mơ
Chẳng muốn đợi [Bb] chờ tôi lặng im để tình yêu [D#] cứ phai mờ
Trên con đường [Em] dài mai [Db] sau sẽ [D#] còn nhiều khó khăn[Bb]
Và một [Em] ý chí mạnh mẽ luôn cạnh [Db] tôi
Tôi sẽ đi [A#] một mình.
Bridge
[Em] Tôi luôn một mình lặng thinh cùng [Db] với đam mê
Nước mắt ê [D] chề tôi chẳng phải như [Bb] thế
[Em] Sẽ không lùi bước sẽ luôn nhìn [Db] tới phía trước
Đường này chông [Em] gai quay lại không một hình [Db] ai
Chorus
Nhìn về tương [A#] lai tôi là ai thì tôi vẫn [Db] cứ thế thôi
Vẫn cứ ngô [Bb] nghê tôi chẳng nghe mặc ai có [D#] nói điều gì
Ngày sau thế [Em] nào dù [Db] sao cũng [D#] chẳng hề đổi thay[Bb]
Tình yêu [Em] tôi dành cho bài ca vẫn còn [Db] đây.
Tạm biệt em [A#] nhé tôi phải đi phải đi với [Db] những ước mơ
Chẳng muốn đợi [Bb] chờ tôi lặng im để tình yêu [D#] cứ phai mờ
Trên con đường [Em] dài mai [Db] sau sẽ [D#] còn nhiều khó khăn[Bb]
Và một [Em] ý chí mạnh mẽ luôn cạnh [Db] tôi
Tôi sẽ đi [A#] một mình.⠀⠀

Bình luận