Cây Đàn Ghita Một Dây

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bm]
Chỉ [Bb] lính đảo xa mới có đàn guitar một [Eb] dây
Chỉ [Bb] lính đảo xa mới hát đàn guitar một [Eb] dây
[Em] Gió...trăm ngàn cơn [Bb] gió mới hát được một [D#] lời
[Em] Sóng...trăm ngàn con [Bb] sóng mới vỗ được vào [D#] bờ
[E7] đàn guitar một dây của lính đảo xa chúng tôi
[Em] Cứ hát mãi.... [Bb] hát cho hoàng hôn xuống (át tiếng [A#] sóng)
[Bb] Hát...cho mặt trời [Db] lên (át tiếng gió)
[Eb] Câu tâm tình gửi biển (dù rằng đảo [D#] xa )
[Eb] Câu ước hẹn với [Em] gió (dù đàn một [Db] dây)
Vẫn âm vang [E7] biển...những bài tình [Bb] ca.⠀⠀

Bình luận