Cây Đàn Ghita Một Dây

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Chỉ [Am] lính đảo xa mới có đàn guitar một [Dm] dây
Chỉ [Am] lính đảo xa mới hát đàn guitar một [Dm] dây
[F] Gió...trăm ngàn cơn [Am] gió mới hát được một [Em] lời
[F] Sóng...trăm ngàn con [Am] sóng mới vỗ được vào [Em] bờ
[E7] đàn guitar một dây của lính đảo xa chúng tôi
[F] Cứ hát mãi.... [Am] hát cho hoàng hôn xuống (át tiếng [C] sóng)
[Am] Hát...cho mặt trời [G] lên (át tiếng gió)
[Dm] Câu tâm tình gửi biển (dù rằng đảo [Em] xa )
[Dm] Câu ước hẹn với [F] gió (dù đàn một [G] dây)
Vẫn âm vang [E7] biển...những bài tình [Am] ca.

Bình luận