Nhạc Biệt Ly

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Capo 4
===
[Am] Mờ ánh [F] trăng [C] xế bóng [Am] tàn
[F] Thức trắng mới [G] biết trọn đêm [C] dài
[Dm] Thôi nhìn [G] nhau mà [C] sao nghẹn lời [Am] nói
[F] Giờ phút cuối tiễn [Dm] đưa người [G] đi
[Am] Yêu mới [F] biết trăm [C] thương ngàn [Am] nhớ
[F] Quyến luyến phút [G] chia ly [C] cuối cùng
[Dm] Tâm hồn [G] nghe quạnh [C] hiu lạnh [Am] giá
[F] Chợt thoáng ướt mi [E7] rơi lệ [Am] tuôn
[Am] Đời đã [F] chia [C] lứa đôi [Am] mình
[F] Biết trước đã [G] yêu xa thật [C] buồn
[Am] Thôi thầm [G] gọi tên [C] nhau người tình [Am] hỡi
[F] Lần cuối vẫy tay [Dm] tạm biệt [G] nhau
[C] Yêu mới biết sao [Dm] mãi khổ [C] đắng
[Am] Để nhớ để [F] thương tê [Em] tái hồn
[Dm] Con thuyền [G] đưa người [C] đi vạn [Am] lối
[F] Chờ nắng ấm xuân [E7] sang trùng [Am] hoan

Bình luận