Biết Đến Bao Giờ

Điệu: Điệu Blues
Tone: [D#]
Đời là vạn ngày [D#] sầu biết tìm vui chốn [G#] nào
Ta quen nhau bao [A#] lâu nhưng [G#] tình đã có gì [D#] đâu
Nhiều khi anh cũng muốn [Db] biết bao [Cb] giờ sẽ có tình [Db] yêu
Cho lòng không thấy quạnh [Bb] hiu khi đêm rừng buông xuống tịch [B7] liêu.
Dù đời mình còn [D#] dài nhưng ngày vui chóng [G#] tàn
Ta yêu nhau đi [A#] thôi cho [G#] mộng không vỡ thành [D#] đôi
Từ khi anh là [Db] lính chiến ít [Cb] về thăm ghé nhà [Db] em
Không còn nghe tiếng cười [Bb] thâu đêm buồn [B7] ơi sao là [D#] buồn.
ĐK:
[A#] Ôi ước [G#] mơ nhiều cũng thế [D#] thôi
[Cb] Đời chỉ làm bạn cùng sương [Db] gió
[Bb] Nghe gió [D#] đêm từng cơn ru cô đơn
Biết cho trăng đêm [Bb] nay
Chiến tranh đem thân [A#] trai đi ngàn [G#] phương
Đời chỉ ân ái với cánh [Bb] thư hồng ấp [D#] yêu.
Rừng lá rừng chập [D#] chùng, giá lạnh trai chiến [G#] trường
Đêm nay xa quê [A#] hương xa [G#] lìa tiếng nói người [D#] thương
Ngày anh lên đường chiến đấu hoa [Cb] lòng đã chớm tình yêu
Nhưng chờ đâu thấy người [Bb] anh yêu chờ [B7] đến xuân về [D#] chiều…⠀⠀

Bình luận