Nghẹn Ngào

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [Eb]
[Eb] Thôi anh đi về đi,
xa xôi [Bb] rồi thăm nhau mà [F#] chi
duyên không [B#] tròn lưu luyến càng [A#] thêm đau [Bbm] buồn.
[Eb] Thôi anh đi về đi
Ðau thương [Bb] này em xin dành [F#] mang
Anh đi [B#] về đi cho vui [Bbm] lòng…người [Eb] ta.
[B#] Ôi ai có ngờ đâu,
đời [A#] em là bể [Em] sầu.
[F#] Nay tình xưa đã [Em] chết
Ngày vui đã [Bbm] tàn
Lòng em nát tan.
Ðời em mộng gì [Eb] đâu
Em [Bbm] nào mơ mộng gì đâu
Khóc cho mối duyên [Eb] đầu,
lỡ [Bbm] làng lệ sầu chứa chan.
[Eb] Anh nhớ chăng ngày xưa
Đôi ta [Bb] nghèo thôn xa đìu [F#] hiu
Năm canh [B#] dài nước mắt nhiều [A#] hơn mưa [Bbm] buồn.
[Eb] Thôi tiếc thương mà chi
Trông mong [Bb] gì anh đi về [F#] đi
Anh đi [B#] về đêm nay cho [Bbm] tròn cuộc [Eb] vui…⠀⠀

Bình luận