Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
Đôi bồ câu đang bay về [Dm] hướng
Anh cùng em đi ra công [Gm] trường.
Gió lộng trời [C] xanh chim hót hoa đưa [Am] hương,
Với cả tình [Gm] ta nâng [A7] bước ta lên [Dm] đường.
Như ngày qua em ở hậu [Dm] phương,
Như ngày qua anh nơi chiến [Gm] trường
Đã hẹn cùng [C] nhau thề giữ lấy quê [Am] hương
Cho ngày hôm [Gm] nay vai sánh [A7] vai trên công [Dm] trường
[C] Ơ ớ [F] nào! Ta xây những [Dm] nhà máy
Ta xây những công [Gm] trình
Trời xanh vươn [G] ống khói xuân sang khắp nơi [A7] nơi.
Xua tan những nghèo [Dm] đói xua tan những lầm [Bb] than
[Am] Mẹ cha vẫn [C] ước mơ [Am] ngàn đời vẫn ước [Dm]
[C] Ơ ớ [F] dù! [Bb] Nắng mưa vẫn [Dm] bền chí,
gió sương vẫn vững [Gm] lòng.
Tình yêu đang [G] rẽ sóng đi tô thắm non [A7] sông.
Nhớ ghi mãi lời [Dm] Bác, trái tim mãi hồng [Bb] tươi,
Đẹp thay những [C] lứa đôi, [Am] vì quê hương mến [Dm] yêu
(Hát lại đoạn trên và tiếp):
Nào đi ta đi [Bb] lên [Dm] dựng xây quê hương [C] ta
Bừng sáng [A7] … đẹp trong muôn [Dm] câu ca

Bình luận