Chiều Tây Nam

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
[Eb] Một hôm nơi xa trời nắng [A#] cháy con mong [Eb] về
[A#] Thăm cha đang tưới vườn sau [A7] nhà
[Eb] Hoàng hôn thôn quê bình yên [A#] lắm con ở [Em] đây
[D#] Xa trông khói[Am7] bếp lòng nôn [Eb] nao
[Eb] Giờ con đang nơi vùng biên [Em] giới Tây Nam [Eb] bộ
[A#] Canh cho vi rút đừng có [A7] vào
[Eb] Thì nghe tin cha giờ đã[A#] khuất xa trần [Em] gian
[D#] Tim con quặn nhói [Am7] lệ tuôn [Eb] rơi
ĐK:
[Eb] Bởi... Cô rô [A#] na
Giờ lây [F#] nhiễm...đất nước [Bb] ta
Cho dù [Eb] đau...cố chôn [F#] sâu
Quyết xông [B#] pha... không lọt bệnh [A7] dịch
[Eb] Một vùng biên nghèo ngồi một mình giữa đồng [Am7] sâu
[A7] Gác canh cho dân phòng cô vít suốt bao [Eb] ngày
[Eb] Sợ gì khi mà, đồng lòng với muôn [C7] dân
[A7] Nay mai chiến thắng con sẽ về đội tang [Eb] cha
[Eb] Người dân chưa quen dừng buôn [A#] bán hay đi [Eb] làm
[A#] Nhưng nay phải nhắc đừng ra [A7] ngoài
[Eb] Cùng nhau chung tay là sẽ [A#] đánh tan dịch [Em] ngay
[A#] Tây Nam sẽ [Bb] sống lại như [Eb] xưa
[Eb] Dù cha đi xa là sẽ [A#] mãi xa ngàn [Em] thu
[A#] Con cha sẽ [Bb] sống thật hiên [Eb] ngang.⠀⠀

Bình luận