Chiều Tây Nam

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Dm]
[Dm] Một hôm nơi xa trời nắng [C] cháy con mong [Dm] về
[C] Thăm cha đang tưới vườn sau [A7] nhà
[Dm] Hoàng hôn thôn quê bình yên [C] lắm con ở [F] đây
[Em] Xa trông khói[Am7] bếp lòng nôn [Dm] nao
[Dm] Giờ con đang nơi vùng biên [F] giới Tây Nam [Dm] bộ
[C] Canh cho vi rút đừng có [A7] vào
[Dm] Thì nghe tin cha giờ đã[C] khuất xa trần [F] gian
[Em] Tim con quặn nhói [Am7] lệ tuôn [Dm] rơi
ĐK:
[Dm] Bởi... Cô rô [C] na
Giờ lây [Gm] nhiễm...đất nước [Am] ta
Cho dù [Dm] đau...cố chôn [Gm] sâu
Quyết xông [Bb] pha... không lọt bệnh [A7] dịch
[Dm] Một vùng biên nghèo ngồi một mình giữa đồng [Am7] sâu
[A7] Gác canh cho dân phòng cô vít suốt bao [Dm] ngày
[Dm] Sợ gì khi mà, đồng lòng với muôn [C7] dân
[A7] Nay mai chiến thắng con sẽ về đội tang [Dm] cha
[Dm] Người dân chưa quen dừng buôn [C] bán hay đi [Dm] làm
[C] Nhưng nay phải nhắc đừng ra [A7] ngoài
[Dm] Cùng nhau chung tay là sẽ [C] đánh tan dịch [F] ngay
[C] Tây Nam sẽ [Am] sống lại như [Dm] xưa
[Dm] Dù cha đi xa là sẽ [C] mãi xa ngàn [F] thu
[C] Con cha sẽ [Am] sống thật hiên [Dm] ngang.

Bình luận