Quỳnh Như

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [F]
Giữa [B#] đêm buồn hoang [Em] vu
Nụ [Eb] hoa [F7] nào vừa [B#] nở
Ngạt [Bb] ngào trong nỗi [F#] nhớ
Tình một [C7] đóa Quỳnh Như
[B#] Em về cuối mùa [F/A] thu
[F#] Mang tấm lòng [F7] hoa [B#] cỏ
Em [F#] về cuối mùa [Bb] đông
Mang [C7] xuân hồng theo [Em] mưa
[Eb] Tôi đời như trăng [F#] vỡ
[C7] Còn đợi ánh sao [Em] khuya
[C7] Em Quỳnh Như vừa [Bb] nở
[G7] Thơm ngát phía tôi [Csus4] về [C7]
[Em] Bước vào miền đam [B#]
[F#] Là thiên đường mộng [A#] mị
[Eb] Từ bao nhiêu thế [C/E] kỷ
Hóa [C7] thân Quỳnh Như [Em] thơm.⠀⠀