Mùa Thu Yêu Đương

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [B]
Anh [Db] muốn đôi [Bb] ta [Cb]
mãi như người [Db] tình
Vui đời hẹn [A#]
Khi trên dòng [Cm6] suối,
Khi trên đồi buồn [Db]
Nửa đêm thanh vắng [D#]
dìuđến công [Bb] viên [Cb]
Đôi trẻ lạc [A#] loài trên xác lá [Cb] vàng
Mùa [Db] thu yêuđương
Đường vào [Db] Paris
Có lắm nụ [A#m] hồng
Có tiếng thì [D#] thầm,
Nhưng anh chẳng [Bb] cần
Mình sống cho [Cb] nhau
Vượt lòngđại [Db] dương
[D#] Mình gặp lại [Bb] đây
Sau cơn khát [A#] dài
thương nhớ bao [Cb] ngày
Tình yêu [Db] trong tay
Mùa thu [Db] ơi
Paris dệt mộng tình [D#] si
Khi nghe người đi vào [A#m] đời,
Thấy [D#] lòng như bớt đơn [A#] côi
Bờ môi [Db] em là [Bb] nguồn tin yêu đắm [A#] đuối
Ngày [A#m] thuyền tình vào bến [Cb] mới
Ta sẽ cho nhau tình yêu tuyệt [Db] vời
Anh ước mai [Bb] sau cũng [Cb] như ngày [Db] đầu
Thương lời ngọt [A#] ngào
Đưa anh vượt [Cm6] khỏi cơn dau ngày [Db] nào
Mùa thu thay lá, [D#] mùa nối tơ [Bb] duyên [Cb]
Anh nguyện một [A#] đời tình ta mãi [Cb]
Mùa thu yêu [Db] đương ⠀⠀

Bình luận