Tàu Anh Qua Núi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
capo 5
==
Ver1
Đi dọc Việt [Am] Nam theo bánh con tàu quay
Qua đèo Hải [Dm] Vân mây bay đỉnh [Am] núi
Nhớ khi [E] xưa qua đèo qua [E] suối
Mà lòng ta [Dm] mơ, tàu qua núi [E7] cao
Ngày hôm [C] nay thênh thang con đường [F] lớn
Tàu anh [Dm] đi trong yêu thương chào đón
Tha thiết bao niềm [C] vui, theo bánh con tàu [Dm] đi
Là thương [E] nhau em bắt cầu cho tàu [Am] a tới
Là yêu [E] nhau mấy [F] suối em cũng [Am] lội
Là yêu [E] nhau mấy [F] núi em cũng [Am] trèo
Ver2
Con tàu Việt [Am] Nam đi suốt bốn mùa vui
Qua đèo Hải [Dm] Vân mây bay đỉnh[Am] núi
Nhớ thương[E] nhau em chờ anh tới
Là tàu [Dm] anh đi vượt qua núi[E7] cao
Trời quê [C] hương trong xanh như lời[F] hát
Biển quê[Dm] hương ru êm êm bờ cát
Đưa chúng ta cùng [C] đi ra Bắc hay về [Dm] Nam
Là thương [E] nhau em bắc cầu cho tàu anh [Am] tới
Là yêu [E] nhau mấy [F] suối em cũng [Am] lội
Là yêu [E] nhau mấy [F] núi em cũng [Am] trèo

Bình luận