Tuyết Lạnh

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Mình lê [C] bước gió héo [Em] hắt như khơi nỗi [Am] sầu
Từng hạt [F] tuyết như phủ [Dm] kín trong tâm hồn [G] tôi
Ngàn vì [F] sao hay nỗi [C] nhớ thương ai vấn [E7] vương khắc sâu trong [Am] hồn
Niềm hạnh [Dm] phúc sao quá [G] mau trôi ai nào [C] ngờ.
Ôi cuộc [Am] đời đầy gian [Em] dối
Còn chi [F] nữa để ta đam mê người [C] ơi
Tình yêu đã [Dm] chết theo thời [Am] gian
Dòng đời xô [Dm] đẩy con tim đau thương về [G] đâu?
ĐK:
Ngoài trời [C] bão tuyết vẫn cứ rơi hoài tuyết có biết có hay cho
[Am] Ôi niềm riêng sao [Em] nói
Kỷ niệm [F] xưa nay mong manh như là [C] sương đã vỡ tan
Đâu tìm [Dm] thấy tháng ngày dấu [G] yêu.
Và người yêu [C] hỡi có biết trái tim này [E7] với tháng năm giá băng
Do [Am] đâu còn nhiều gian [Em] dối
[F] Xin trời thôi đừng [G] ban tuyết trong tim [C] tôi.

Bình luận