Tuyết Lạnh

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A#]
Mình lê [A#] bước gió héo [D#] hắt như khơi nỗi [Bb] sầu
Từng hạt [Em] tuyết như phủ [Eb] kín trong tâm hồn [Db] tôi
Ngàn vì [Em] sao hay nỗi [A#] nhớ thương ai vấn [E7] vương khắc sâu trong [Bb] hồn
Niềm hạnh [Eb] phúc sao quá [Db] mau trôi ai nào [A#] ngờ.
Ôi cuộc [Bb] đời đầy gian [D#] dối
Còn chi [Em] nữa để ta đam mê người [A#] ơi
Tình yêu đã [Eb] chết theo thời [Bb] gian
Dòng đời xô [Eb] đẩy con tim đau thương về [Db] đâu?
ĐK:
Ngoài trời [A#] bão tuyết vẫn cứ rơi hoài tuyết có biết có hay cho
[Bb] Ôi niềm riêng sao [D#] nói
Kỷ niệm [Em] xưa nay mong manh như là [A#] sương đã vỡ tan
Đâu tìm [Eb] thấy tháng ngày dấu [Db] yêu.
Và người yêu [A#] hỡi có biết trái tim này [E7] với tháng năm giá băng
Do [Bb] đâu còn nhiều gian [D#] dối
[Em] Xin trời thôi đừng [Db] ban tuyết trong tim [A#] tôi.⠀⠀