Huynh Đệ Ơi... Nhớ Anh Rồi

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Capo 3
===
[Am] Bao đêm tôi ngồi nghĩ, cũng [Em] chẳng thể hiểu ra
Tại vì [F] sao anh, [G] lại chọn ra [C] đi
[Am] Qua bao nhiêu thử thách, tôi [Em] và anh sát vai nhau
Thế nhưng [F] hôm nay, lại ra đi không giã [G] từ
[Am] Mong anh đừng hờn trách, [Em] những ngày qua
Thật sự [F] tôi luôn nhớ [G] anh trong lòng [C] rất đau
[Am] Có quá nhiều biến cố, áp [Em] lực đến với tôi
Và giờ [F] đây, trong lồng ngực đang giằng [G] xé....
Huynh đệ [Am] ơi...thật [Em] nhớ anh
Ở nơi [F] đó sống [G] sao? Có khoẻ [C] không ?
Tại sao [Em] không nói ra, mọi sầu [Am] lo của anh
Để cho [F] anh em... ta cùng sẻ [G] chia!!!
Huynh đệ [Am] ơi...chớ [Em] sầu lo
Ở nơi [F] đây mấy [G] năm ta sẽ [C] về
Về bên [Em] anh em, đợi tin [Am] tốt của ta
Rồi mai [F] đây anh em ta chung một [G] phương
Ta sẽ [Am] quay về...
[Am] Đến lúc này đây tôi cũng [Em] chẳng thể hiểu anh
Ở nơi [F] đất khách có [G] gì tốt hơn [C] nơi đây?
[Am] Anh em cũng chẳng có, một [Em] mình anh sống ra sao
Rồi khi [F] đau ốm, ai sẽ chăm lo [G] cho anh..
[Am] Cũng chẳng hề muốn, nhưng thật [Em] sự phải đi
À mà [F] thôi, ta đừng [G] có nói thêm [C] chuyện này
[Am] Ở đó hãy giúp tôi, chăm [Em] sóc chu đáo mẹ cha
Khi trở [F] về nhà, huynh đệ ta sẽ nói nhiều [G] hơn
Huynh đệ [Am] ơi...thật [Em] nhớ anh
Ở nơi [F] đó sống [G] sao? Có khoẻ [C] không ?
Tại sao [Em] không nói ra, mọi sầu [Am] lo của anh
Để cho [F] anh em... ta cùng sẻ [G] chia!!!
Huynh đệ [Am] ơi...chớ [Em] sầu lo
Ở nơi [F] đây mấy [G] năm ta sẽ [C] về
Về bên [Em] anh em, đợi tin [Am] tốt của ta
Rồi mai [F] đây anh em ta chung một [G] phương
Ta sẽ [Am] quay về...

Bình luận