Áo mùa đông

Điệu: Điệu Valse
Tone: [Em]
Tone Quang Linh kẹp Capo 2 F#m nha
==
Mẹ [Em] già may áo mùa [G] đông gió [D] từ dòng sông gió [B7] cuốn vào [Em] lòng
Mẹ [Em] già may áo mùa [G] đông gió nơi[D] bờ đê gió [B7] cuốn về [Em] trời
Mẹ [Em] già may áo mùa [G] đông gió [D] từ ngoài xa cuốn [B7] tóc lòa [Em] xòa
Mẹ [Em] già may áo mùa [G] đông gió [D] lay cành cây cho [B7] lá rụng [Em] đầy
[C] Áo mùa [Bm] đông áo [Em] ấm thương [Am] con
[Em] Áo mùa [Am] đông áo [D] ấm hơi [G] chồng
[C] Áo mùa [Bm] đông áo [Em] ấm cho con[Am]
Áo [Em] ấm mong [D] con con [B7] đã nơi [Em] nào
(x2)
Mẹ [Em] già may áo mùa [G] đông áo [D] mẹ sờn vai hai [B7] mắt nhòa [Em] nhòa
Mẹ [Em] già may áo mùa [G] đông nắng [D] xiên bờ vai buông [B7] dáng mẹ [Em] gầy
[C] Áo mùa [Bm] đông áo [Em] ấm thương [Am] con
[Em] Áo mùa [Am] đông áo [D] ấm hơi [G] chồng
[Em] Áo mùa [Bm] đông áo [Em] ấm cho [Am] con
Áo [Em] ấm mong [D] concon [B7] vẫn nghìn [Em] trùng
Chiều [Em] về mua [G] áo mùa [Em] đông phố [D] lạ mênh [B7] mông áo ấm lạnh [Em] lùng
Giật [Em] mình tôi [G] nhớ mẹ [Em] tôi biết [D] thương mẹ tôi đã [B7] cách nghìn [Em] trùng
Giật [Em] mình tôi [G] nhớ mẹ [Em] tôi biết [D] thương mẹ tôi đã [B7] cách nghìn [Em] trùng

Bình luận