Bến Thượng Hải

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
Biển [Bb] sóng đạt [Db] dào, trùng dương [Bb] lớp lớp trôi đi về chốn [Eb] nao
Đời như [D#] những cơn sóng [Bb] đùa mà ngàn [Eb] năm biết nơi đâu là bến [G7] bờ
Cuộc đời [Bb] vui cuộc đời [Db] buồn nào ai [Bb] hay biết nơi đâu là bến [Eb]
Niềm hạnh [D#] phúc hay nỗi [Bb] sầu giòng đời [Eb] trôi cuốn [Db] ta qua ngàn [A#] năm
Yêu em hờn [Em] em, em biết cho [D#] chăng cho [Eb] dù tháng [G7] năm dài xa [A#] cách
Anh luôn chờ [D#] mong bão tố phong [Bb] ba
Cuộc tình [Eb] này ngàn [D7] kiếp vẫn không nhạt [Db] phai
Dù hạnh [Bb] phúc dù [Db] đau buồn, dù bao [Bb] oan trái vẫn muôn đời có [Eb] nhau
Như sóng [D#] nước mãi trôi [Bb] chẳng ngừng
Cuộc tình [Eb] ta thiết [G7] tha hơn ngàn trùng [A#] dương...⠀⠀

Bình luận