Điểm ca tích nhân

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
capo 3
====
[Em] Ngồi đàn một khúc [G] hát..
[D] Dành tặng những ai đang [Em] buồn
[Em] Buồn phiền này hay [G] hân hoan kia
Số [D] kiếp cũng đã an [Em] bài
[Em] Ngồi đàn một khúc [G] ca...
[D] Dành tặng những ai lạc [Em] đường
[Em] Mọi trở ngại, trông [G] gai, gian lao
Vững [D] bước, bước tiếp sẽ qua [Em] được
[Em] Năn na na ná na [G] nằn nà nà ồ [D] oa ba ắp Pa [Em] pa
[Em] Năn na na ná na [G] nằn nà nà ồ [D] oa ai ắp Già [Em] Già
[Em] Ngồi đàn một khúc [G] hát...
[D] Dành tặng trái tim u [Em] sầu
[Em] Một cuộc tình không như trong [G]
Xin [D] gió hãy cuốn xa [Em] mờ
[Em] Ngồi đàn một khúc [G] ca...
[D] Dành tặng những ai yếu [Em] mềm
[Em] Nhìn dòng đời trôi [G] qua vươn vai
Thôi [D] cố gắng sẽ thấy trưởng [Em] thành
[Em] Năn na na nána [G] nằn nà nà ồ [D] oa ba ắp Pa [Em] pa
[Em] Năn na na ná na [G] nằn nà nà ồ [D] oa ai ắp Già [Em] Già
[Em] Nhìn ngoài trời mây trôi [G] nắng...
[D] Tàn một giấc mơ [Em] buồn
[Em] Mà lòng này ôi [G] sao không cam tâm
Chỉ [D] sống với bóng dáng em xa [Em] rồi
[Em] Đời người là kiếp muôn [G] lối..
[D] Thì đừng có lạc [Em] đường
[Em] Buồn làm gì ngoài [G] kia bao la
Đừng [D] sống với bóng ma cô [Em] độc
[Em] Năn na na nána [G] nằn nà nà ồ [D] oa ba ắp Pa [Em] pa
[Em] Năn na na ná na [G] nằn nà nà ồ [D] oa ai ắp Già [Em] Già

Bình luận