Đừng Quên Anh

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Cb]
A [Cb] nh nghe trong [Bbm] gió, có tiếng cười [A#m] của em ngày [Ab] đó..
N [Db] gỡ như em [Cb] đang bên anh, [Db] ngỡ như em đang ôm anh [Bbm] .
E [Cb] m ơi anh [Bbm] thấy, ánh [A#m] mắt của em ngày [Ab] nào.
Như đang [Db] nhìn, phản [Cb] chiếu ánh mắt của anh [Bbm] .
B [A#m] ầu trời [Ab] cao quá, hai [Db] đứa dưới một bầu [Cb] trời.
V [A#m] ậy mà [Ab] sao em và [Db] anh lại ở hai [Bbm] nơi ?.
ĐK:
Người ơi anh [Cb] thấy nhớ [Bbm] em rất [A#m] nhiều.
Anh lại khóc [D#] rồi, vì [Db] anh thấy quá nhớ em. [Bbm] .
Người ơi em [Cb] có, có nhớ [Bbm] anh không em [A#m] .
Xin [Db] em, xin [Bbm] em, đừng quên [Cb] anh…⠀⠀

Bình luận