Li Ti

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
Capo 3 chơi Am, tone gốc Cm
INTRO:
[Am] [F] [Am]
==
Li [Am] ti một ngày tôi sinh ra kìa
Và li ti lớn [E7] nhanh phút [Fmaj7] chốc
Li [Am] ti hạt bụi bay bay
Lạc vào đôi [Dm7] mắt long lanh
Chợt nhói đau
Giọt [E7] mắt li ti rơi rụng vì [Am] bụi đời.
Nhìn [C] lên...
[C] Trên cao, li ti những vì [C] sao
[Dm7] Lung linh trôi trong ước [Am] ao
Được bay cao, bay xa [E7] theo gió...
Lao xao rì [Am] rào.
Bay [C] lên trời cao
Tôi nhìn xuống
Thấy mọi người bé [Dm7] li ti
[Dm7] Mọi người dưới đất ngước nhìn lên
Thấy tôi cũng bé [Am] li ti
Vì tôi là bụi trong [E7] gió
Vì anh là cát biển [C] khơi
Chỉ là hạt mưa đất [Dm7] trời
Em là hạt lúa đồng [Am] xanh.
Ai là giọt sương mắt [Fmaj7] tôi
Tôi là giọt sương mắt [Fmaj7/F#] ai
Ai là hạt sương [E7] bé...
Bé li ti... bé li ti... bé li [Am] ti.
Li [Am] ti một ngày tôi sinh ra kìa
Và li ti lớn [E7] nhanh phút [Fmaj7] chốc
Li [Am] ti hạt bụi bay bay
Lạc vào đôi [Dm7] mắt long lanh
Chợt nhói đau
Giọt [E7] mắt li ti rơi rụng vì [Am] bụi đời.
Nhìn [C] lên...
[C] Trên cao, li ti những vì [C] sao
[Dm7] Lung linh trôi trong ước [Am] ao
Được bay cao, bay xa [E7] theo gió...
Lao xao rì [Am] rào.
Bay [C] lên trời cao
Tôi nhìn xuống
Thấy mọi người bé [Dm7] li ti
[Dm7] Mọi người dưới đất ngước nhìn lên
Thấy tôi cũng bé [Am] li ti
Vì tôi là bụi trong [E7] gió
Vì anh là cát biển [C] khơi
Chỉ là hạt mưa đất [Dm7] trời
Em là hạt lúa đồng [Am] xanh.
Ai là giọt sương mắt [Fmaj7] tôi
Tôi là giọt sương mắt [Fmaj7/F#] ai
Ai là hạt sương [E7] bé...
Bé li ti... bé li ti... bé li [Am] ti.

Bình luận