Nắng xuân hồng

Điệu: Điệu Disco
Tone: [Dm]
La la [Dm] là lá lá lá la [A7]
Lá la là lá lá lá là [Dm] la
Nắng xuân [Dm] hồng ấm áp má thơm [A7] nồng
Dáng em hiền với chiếc áo đẹp [Dm] xinh.
La la [Dm] là lá lá lá la [A7]
Lá la là lá lá lá là [Dm] la
Đón xuân [Dm] về phố sá sánh vai [A7] kề
Khắp thôn làng đón gió mới về [Dm] đây.
Mắt đắm đuối si [Dm] tình chìm trong đây bao đóa [Gm] tình
[A7] Quyến luyến bước chân ngà điệu múa chất ngất hồn [Dm] ta
Bướm sắc thắm hoa [Dm] vàng mùa xuân mang hoa chứa [Gm] chan
[A7] Quyến luyến mãi bên chàng thề suốt kiếp mãi gần [Dm] nhau.
Lá lá lá la [Dm] là là la la lá [Gm] la
[A7] Lá lá lá la là là lá lá lá là [Dm] la
Cất tiếng hát theo [Dm] đàn tình ta theo hương đắm [Gm] say
[A7] Lấp lánh chốn thiên đường để hạnh phúc mãi dài [Dm] lâu.
Nắng bên [Dm] thềm nắng ấm áp êm [A7] đềm
Dáng xuân tình với chiếc áo đẹp [Dm] xinh
Nắng chan [Dm] hòa lấp lánh sáng trên [A7] cành
Dánh xuân tình nói với nốt nhạc [Dm] xanh
Dáng xuân [Dm] về cất tiếng hát yêu [A7] đời
Nắng xuân tình nắm chắc lấy bàn [Dm] tay.

Bình luận