Chiếc Khăn Piêu

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bm]
Nghe con chim [Bm] cúc cu [D9] kìa nó hát [Gmaj7] lên một câu rằng.[A]
Có một nàng[Bm] ở trong rừng [D9] tìm trong rừng,[Gmaj7]
kiếm trong rừng [A] chiếc khăn Piêu [E7]
Chiêc khăn Piêu[Bm] Thêu chỉ hồng[D9] để gió cuốn [Gmaj7] bay về đâu [A]
Chiêc khăn Piêu [Bm] thêu chỉ hồng[D9] theo gió cuốn [Gmaj7] bay về đâỵ[A]
Vương trên câỵ[E7]
Astri ơi[Bm] tới đây [D9] nhặt lấy chiếc [Gmaj7] khăn đẹp nàỵ [A]
Thôi này đừng [Bm] tìm trong rừng [D9] , lạc trong rừng,[Gmaj7]
nát hoa rừng [A] khăn Piêu đâỵ [E7]
Á [Bm] ơi có phải [D9] thắm thiết duyên[Gmaj7] nhau, [A]
chiếc khăn [Bm] đây làm [D9] mối nối[Gmaj7] duyên nhau[A] , thời tôi chờ.
([Bm][D9][Gmaj7] - [A] )
Tiếng tôi vang rừng núi [Em9] sao không ai trả lời [Gmaj7]
Nhắn tin theo cùng gió [A]
Khăn còn đây đợi người [Bm]

Bình luận