Xuân Đình Tuyết - Đẳng Thập Yêu Quân (Douyin)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
TOne [Am] - Tone gốc C#m: Capo 4
Xuân Đình Tuyết - Đẳng Thập Yêu Quân
Cover Douyin dựa trên bản cover của Lợi Thắng.
Phiên âm + Lời Việt: Phương Doanh Doanh
=================
zhè yī [F] shì
Cả nhân [F] sinh
tài [G] màncháng què zhǐbù [Em] zhǐchǐtiānyá [Am] jiān
Trải [G] dài dằng dẵng nhưng lại [Em] dừng nơi chân [Am] trời xa.
shéi réng [F] jì nà [G] líhuā ruò xuě [C] shí jié
Liệu còn [F] ai nhớ [G] chăng mùa hoa lê [C] như tuyết.
wǒ xīn [F] fěi shí bùkě [G] zhuǎn
Trái tim [F] này chẳng thể đổi [G] thay,
wǒ xīn [Em] fěi xí bù [Am] kě juǎn
Tấm chân [Em] tình không thể [Am] cất dời
kōng níng[F] móu qíng [G] zì shēnqiǎn wú [Am] jiě
Nhìn hư [F] không, khó [G] thấu ái tình là [Am] chi.

Bình luận