Yêu Thương Lạc Lối (Vợ Ơi...Em Ở Đâu OST)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
Tone gốc G#m
[Bb] Có biết bao con [Em] đường, mà sao [Db] em chọn về phía [A#] anh.
[Bb] Có biết bao con [Em] đường, mà sao [Db] anh muốn [D#] xa rời [Bb] em.
[Bb] Có biết bao lỗi [Em] lầm, chờ hạt [Db] mưa xóa nhòa kí [A#] ức.
[Bb] Nhắm khẽ đôi mi [Em] lại, để [Db] lắng nghe con [D#] tim trả [Bb] lời.
ĐK:
[Bb] Cho nhau một lần [D#] cuối, để tự [Em] hỏi ta [Db] đang cần [A#] gì?
[Bb] Cho nhau một lần [D#] cuối, để ta [Dm7] biết ta [Em7] đang cần [Bb] chi.
[Bb] Buông tay về phía [D#] khác, để ta [Em] thấy yêu [Db] thương tồn [A#] tại.
[Bb] Bao nhiêu giọt nước [D#] mắt, của ai [Eb] đó đang [Em7] rơi vì [Bb] ai.
[Bb] Con tim nào có [D#] lỗi, vì đôi [Em] lúc yêu [Db] thương lạc [A#] đường.
[Em] Quay lưng về phía [F/G] khác, còn ai [Dm7] đó đứng [D#] lại chờ [Bb] ta.
Còn mình [Eb] ta một mình đứng [Em7] đây dưới [E7] mưa.... chờ [Bb] ai? ⠀⠀

Bình luận