Xuân Xuân Xuân

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Bb] Xuân xuân xuân sang, xuân [Em] sang năm mới, cành [A#] hoa thắm tươi nắng [Db] xuân nhạt vàng.
[Bb] Xuân xuân xuân sang chúc [Em] mừng năm mới. Mừng [A#] xuân, tết xuân, đất [Db] trời thắm [Bb] xuân.
[Bb] Xuân xuân xuân sang, khúc [Em] ca xuân mới, đào [A#] khoe sắc hoa, gió [Db] xuân nồng nàn.
[Bb] Xuân xuân xuân sang hân [Em] hoan năm mới, sum [A#] vầy đón xuân tất [Db] niên giao [Bb] thừa.
([Bb] [Em] [A#] [Db] ) x 2
[A#] Bên em ngắm sương [Db] rơi. [Bb] Xuân giao hòa đất [D#] trời.
[Em] Xuân trong mỗi [A#] người, ly rượu [Eb] hồng mừng đón [Db] xuân.
[A#] Xuân xuân xuân đến [Db] rồi, [Bb] xuân hân hoan tiếng [D#] cười,
[Em] mừng nhau thêm [A#] tuổi, chúc muôn [Eb] nhà hạnh phúc an [Db] khang. [A#]
[Bb] Xuân xuân xuân sang, chúc [Em] mừng năm mới. Cùng [A#] nhau đón xuân tết [Db] xuân sum vầy.
[Bb] Xuân xuân xuân sang, xuân [Em] sang năm mới. Mùa [A#] xuân, sắc xuân, [Db] xuân khắp [Bb] nơi.
[Bb] Xuân xuân xuân sang, khúc [Em] ca xuân mới. Cùng [A#] nhau đón xuân tết [Db] xuân sum vầy.
[Bb] Xuân xuân xuân sang, xuân [Em] sang năm mới, mùa [A#] xuân, tết [Db] xuân, hái lộc [Bb] xuân.
[A#] Xuân xuân, Chúa [Db] xuân ơi.
[Bb] Xuân mênh mang đất [D#] trời.
[Em] Một năm an [A#] lành, ly rượu [Eb] hồng mừng đón [Db] xuân.
[A#] Xuân, hương xuân [Db] khắp nơi,
xuân hoan ca đất [D#] trời, [Em] mừng năm [A#] mới về,
chúc muôn [Eb] nhà hạnh phúc an [Db] khang ngập [A#] tràn.
⠀⠀