Xuân Xuân Xuân

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Am] Xuân xuân xuân sang, xuân [F] sang năm mới, cành [C] hoa thắm tươi nắng [G] xuân nhạt vàng.
[Am] Xuân xuân xuân sang chúc [F] mừng năm mới. Mừng [C] xuân, tết xuân, đất [G] trời thắm [Am] xuân.
[Am] Xuân xuân xuân sang, khúc [F] ca xuân mới, đào [C] khoe sắc hoa, gió [G] xuân nồng nàn.
[Am] Xuân xuân xuân sang hân [F] hoan năm mới, sum [C] vầy đón xuân tất [G] niên giao [Am] thừa.
([Am] [F] [C] [G] ) x 2
[C] Bên em ngắm sương [G] rơi. [Am] Xuân giao hòa đất [Em] trời.
[F] Xuân trong mỗi [C] người, ly rượu [Dm] hồng mừng đón [G] xuân.
[C] Xuân xuân xuân đến [G] rồi, [Am] xuân hân hoan tiếng [Em] cười,
[F] mừng nhau thêm [C] tuổi, chúc muôn [Dm] nhà hạnh phúc an [G] khang. [C]
[Am] Xuân xuân xuân sang, chúc [F] mừng năm mới. Cùng [C] nhau đón xuân tết [G] xuân sum vầy.
[Am] Xuân xuân xuân sang, xuân [F] sang năm mới. Mùa [C] xuân, sắc xuân, [G] xuân khắp [Am] nơi.
[Am] Xuân xuân xuân sang, khúc [F] ca xuân mới. Cùng [C] nhau đón xuân tết [G] xuân sum vầy.
[Am] Xuân xuân xuân sang, xuân [F] sang năm mới, mùa [C] xuân, tết [G] xuân, hái lộc [Am] xuân.
[C] Xuân xuân, Chúa [G] xuân ơi.
[Am] Xuân mênh mang đất [Em] trời.
[F] Một năm an [C] lành, ly rượu [Dm] hồng mừng đón [G] xuân.
[C] Xuân, hương xuân [G] khắp nơi,
xuân hoan ca đất [Em] trời, [F] mừng năm [C] mới về,
chúc muôn [Dm] nhà hạnh phúc an [G] khang ngập [C] tràn.

Bình luận