Ngày Em Yêu Người Khác

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
tone Hamlet Trương: Em
Intro:
[Em] [D] [C] [B]
[Em] [D] [C] [Bm]
[Am] [F#m7b5] [Bsus4] [B]
===
(1) [Em] Là ngày anh vẫn háo [D] hức trông chờ
Vài dòng [Cmaj7] tin cho anh rung lên giữa thing [D] lặng
[Em] Là ngày anh chua xót [D] tươi cười
Dẫu [Cmaj7] trong lòng anh không [Bm7] hề thấy [Em] vui
(2) [Em] Là ngày anh đứng [Bm7] trước bao người
Khuyên người [Cmaj7] ta yêu nhau đâu [D] phải để đùa [G] chơi
[Em] Mà tự anh [Bm7] ghét chính mình
Ghét phải [Cmaj7] giấu che nỗi [D] đau bằng giả [Em] dối
(3) Là [Em] ngày anh thôi tin anh chẳng thể thay [Bm7] thế trong em
Chẳng có [Cmaj7] ai hiểu em cần [D] em và sẻ [G] chia cùng em
[Em] ngày anh thôi tin anh vẫn là duy [Bm7] nhất trong em
Chẳng còn [Am] có thể níu tay [Bm7] em về bên [Em] anh
(4) Là [Em] ngày bao nhiêu yêu thương trả lại ký [Bm7] ức xa xôi
Khép mi [Cmaj7] lại để môi cười [D] khi nước mắt [G] chực chờ rơi
[Em] Người quay lưng ra đi bỏ anh chết [Bm7] đứng sau lưng
Ngày em [Am7] nói với anh em [Bm7] yêu một người [Em] khác
(Giang Tau)
(2) (3) (4) (3)
Len 1/2 cung (choi Fm)
(4) Là [Fm] ngày bao nhiêu yêu thương trả lại ký [Cm7] ức xa xôi
Khép mi [C#maj7] lại để môi cười [Eb] khi nước mắt [G#] chực chờ rơi
[Fm] Người quay lưng ra đi bỏ anh chết [Cm7] đứng sau lưng
Ngày em [Bbm7] nói với anh em [Cm7] yêu một người [Fm] khác

Bình luận