Ngày Em Yêu Người Khác

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [D#]
(1) [D#] Là ngày anh vẫn háo [Cb] hức trông chờ
Vài dòng [Cmaj7] tin cho anh rung lên giữa thing [Cb] lặng
[D#] Là ngày anh chua xót [Cb] tươi cười
Dẫu [Cmaj7] trong lòng anh không [Bm7] hề thấy [D#] vui
(2) [D#] Là ngày anh đứng [Bm7] trước bao người
Khuyên người [Cmaj7] ta yêu nhau đâu [Cb] phải để đùa [Db] chơi
[D#] Mà tự anh [Bm7] ghét chính mình
Ghét phải [Cmaj7] giấu che nỗi [Cb] đau bằng giả [D#] dối
(3) Là [D#] ngày anh thôi tin anh chẳng thể thay [Bm7] thế trong em
Chẳng có [Cmaj7] ai hiểu em cần [Cb] em và sẻ [Db] chia cùng em
[D#] ngày anh thôi tin anh vẫn là duy [Bm7] nhất trong em
Chẳng còn [Bb] có thể níu tay [Bm7] em về bên [D#] anh
(4) Là [D#] ngày bao nhiêu yêu thương trả lại ký [Bm7] ức xa xôi
Khép mi [Cmaj7] lại để môi cười [Cb] khi nước mắt [Db] chực chờ rơi
[D#] Người quay lưng ra đi bỏ anh chết [Bm7] đứng sau lưng
Ngày em [Am7] nói với anh em [Bm7] yêu một người [D#] khác
(Giang Tau)
(2) (3) (4) (3)
Len 1/2 cung (choi Fm)
(4) Là [Fbm] ngày bao nhiêu yêu thương trả lại ký [Cm7] ức xa xôi
Khép mi [C#maj7] lại để môi cười [Dm] khi nước mắt [Gm] chực chờ rơi
[Fbm] Người quay lưng ra đi bỏ anh chết [Cm7] đứng sau lưng
Ngày em [Bbm7] nói với anh em [Cm7] yêu một người [Fbm] khác
⠀⠀