588
0

Giữa Đại Lộ Đông Tây

Điệu: Ballad
Tone: [C]
Tác giả: Hứa Kim Tuyền
[ Dm ] Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ [ G ] khờ chen xe lướt nhanh
[ C ] Lách len qua dòng người vẫn đang ghì [ F ] chặt tay xe lăn bánh
[ Dm ] Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ [ G ] còn ba giây đến xanh
[ A7 ] Và em nói yêu anh
Bờ vai của [ Dm ] anh là [ G ] nơi mà em thấy [ C ] yên bình [ F ] nhất
[ Dm ] Em muốn nương [ E7 ] tựa vào anh từ [ Am ] nay, về sau, mãi [ A7 ] mãi
Choàng tay [ Dm ] khẽ ôm từ [ G ] sau, làn hơi ấm [ C ] tan vào [ F ] nhau
[ Dm ] Em muốn nương [ E7 ] tựa vào anh từ [ Am ] nay, về sau, mãi [ A7 ] mãi
[ Dm ] Giữa đại lộ [ G ] Đông Tây. [ C ] Có mình cầm [ F ] đôi tay
[ Dm ] Giữa đại lộ [ E7 ] Đông Tây [ Am ] [ A7 ]
[ Dm ] Giữa đại lộ [ G ] Đông Tây. [ C ] Có mình cầm [ F ] đôi tay
[ Dm ] Giữa đại lộ [ E7 ] Đông Tây [ Am ] [ A7 ]
[ Dm ] Ánh trăng trên bầu trời nép sau đèn [ G ] đường như em nép anh
[ C ] Hát vu vơ bềnh bồng mấy câu chẳng [ F ] đầu không đuôi em viết
[ Dm ] Lá la la là là. Lắng nghe nhịp [ G ] đập con tim lướt nhanh
[ A7 ] Từ câu hát yêu anh, i love u
Bàn tay của [ Dm ] anh là [ G ] nơi mà em thấy [ C ] yên bình [ F ] nhất
[ Dm ] Em muốn nương [ E7 ] tựa vào anh từ [ Am ] nay, về sau, mãi [ A7 ] mãi
Choàng tay [ Dm ] khẽ ôm từ [ G ] sau, làn hơi ấm [ C ] tan vào [ F ] nhau
[ Dm ] Em muốn nương [ E7 ] tựa vào anh từ [ Am ] nay, về sau, mãi [ A7 ] mãi
[ Dm ] Trái Đất vẫn cứ [ G ] xoay cuộc đời mai [ C ] đây chẳng biết [ F ] thế nào
[ Dm ] Nhưng em vẫn [ E7 ] mong mình vẫn như [ Am ] thế thôi [ A7 ]
[ Dm ] Vẫn sẽ năm [ G ] tay mặc kệ trời [ C ] mây có thay có [ F ] đổi
[ Dm ] Nhưng em vẫn [ E7 ] mong mình mãi [ Am ] như thế thôi
Bờ vai của [ Dm ] anh là [ G ] nơi mà em thấy [ C ] yên bình [ F ] nhất
[ Dm ] Em muốn nương [ E7 ] tựa vào anh từ [ Am ] nay, về sau, mãi [ A7 ] mãi
Choàng tay [ Dm ] khẽ ôm từ [ G ] sau, làn hơi ấm [ C ] tan vào [ F ] nhau
[ Dm ] Em muốn nương [ E7 ] tựa vào anh từ [ Am ] nay, về sau, mãi [ A7 ] mãi
[ Dm ] Giữa đại lộ [ G ] Đông Tây. [ C ] Có mình cầm [ F ] đôi tay
[ Dm ] Giữa đại lộ [ E7 ] Đông Tây [ Am ] [ A7 ]
[ Dm ] Giữa đại lộ [ G ] Đông Tây. [ C ] Có mình cầm [ F ] đôi tay
[ Dm ] Giữa đại lộ [ E7 ] Đông Tây [ Am ] [ A7 ]
Thế tay