mashup nhạc trung thu chữ u kéo dài

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
1.Tùng rinh [A#] rinh tùng tùng tùng rinh [A#] rinh
Đây ánh sao [Eb] vui chiếu xa non [Db] ngàn
Tùng rinh [A#] rinh rinh rinh tùng rinh [Em] rinh
Ánh sao CHÚA [Db] TRỜI tỏa sáng nơi [A#] nơi
. Tùng rinh [A#] rinh tùng tùng tùng rinh [A#] rinh
Đây ánh sao [Eb] vui chiếu xa non [Db] ngàn
Tùng rinh [A#] rinh rinh rinh tùng rinh [Em] rinh
Ánh sao CHÚA [Db] TRỜI tỏa sáng nơi [A#] nơi
. 2. Tết Trung [A#] Thu rước đèn đi [A#] chơi
Em rước [D#] đèn đi khắp phố [A#] phường
Lòng vui [A#] sướng với đèn trong [A#] tay
Em múa [Db] ca trong ánh trăng [A#] rằm
Đèn ông [A#] sao với đèn cá [D#] chép
Đèn thiên [Bb] nga với đèn bướm [Eb] bướm
Em rước [Db] đèn này đến cung [A#] trăng
Đèn xanh [A#] lơ với đèn tím [D#] tím
Đèn xanh [Bb] lam với đèn trắng [Eb] trắng
Trong ánh [Db] đèn rực rỡ muôn [A#] màu
3. Hỏi [A#] cây đa sao vắng [Bb] gió mỗi khi đêm [A#] về tang tính tình [Cb] tang
Gốc [Db] đa nghiêng bóng đầu [Bb] làng nối dây tơ [A#] hồng để [Cb] ai ngóng [Db] trông
Rằng [A#] ai đi qua quán [Bb] dốc nhớ chân quay [A#] về têm miếng trầu [Cb] cay
Gốc [Db] đa soi bóng từng [Bb] ngày đợi [Cb] ai ai chờ đợi [Db] ai
Cây [A#] đa chờ mắt [Db] em buồn tang [A#] tình tang [Cb] tính tình [Db] tang
Cây đa [A#] buồn mắt em [Db] chờ tang [A#] tình tang [Cb] tính tình [Db] tang
4. Thùng thình thùng [Db] thình trống rộn ràng ngoài [Db] đình
Có con sư [D#] tử vui múa quanh vòng [Db] quanh
Trung thu liên [A#] hoan trăng sáng ngập đường [Bb] vàng
Dưới ánh trăng [Cb] vàng đàn em cất tiếng hát [Db] vang⠀⠀

Bình luận