Ai Mang Em Đi (#AMCDD3)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G]
Sáng tác: K-ICM
Capo 1
===
[G] Trôi như làn mây về nơi vô [Em] cùng
[C] Tựa ngàn nhung nhớ kiếm nơi dừng chân
[G] Đôi chân người đi in vết một [Em] vùng
[C] Đường tình còn ta nát tan [D] yếu dần
[C] Níu hay [D] buông gục [Bm] ngã hay đứng [Em] dậy
Để [Am] ta chìm trong thanh [D] xuân niên thiếu được [G] yêu
Niềm [C] đau song [D] đôi bình [Bm] yên qua tháng [Em] ngày
Thành [Am] tâm dành trọn cho ai tình yêu nhưng [D] thiếu
Vì ta thương [G] quá nên đem sai lầm xin cho qua [Em] hết
Bằng lòng ta [C] đã yêu người dù cố gắng cười nhưng [D]
Hằng đêm chôn [G] dấu cô đơn âm thầm mang theo dấu [Em] vết
Ngàn lần hóa [C] đá tâm hồn mầm sống đâm chồi còn [D] ta
[G] Đôi ba lần ta tìm ra sai [Em] lầm
[C] Đời này đâu chắc đúng sai người [D] ơi
[G] Trao đi tình yêu trong trắng [Em] vô ngần
[C] Nhận lại niềm đau xót xa [D] vô bờ
[C] Níu hay [D] buông gục [Bm] ngã hay đứng [Em] dậy
Để [Am] ta chìm trong thanh [D] xuân niên thiếu được [G] yêu
Niềm [C] đau song [D] đôi bình [Bm] yên qua tháng [Em] ngày
Thành [Am] tâm dành trọn cho ai tình yêu nhưng [D] thiếu
Vì ta thương [G] quá nên đem sai lầm xin cho qua [Em] hết
Bằng lòng ta [C] đã yêu người dù cố gắng cười nhưng [D]
Hằng đêm chôn [G] dấu cô đơn âm thầm mang theo dấu [Em] vết
Ngàn lần hóa [C] đá tâm hồn mầm sống đâm chồi còn [D] ta

Bình luận