1089
0

Ngày Đầu Tiên - Đức Phúc

Điệu: Ballad
Tone: [Dm7]
Tác giả: Khắc Hưng
Nhiều khi kiếm [ Dm7 ] đâu cổ tích trên [ G7 ] đời
Thật là điểu may [ Cmaj7 ] mắn nếu như có [ Am7 ] người
Cầm tay bước [ Dm7 ] đi đến cuối còn [ G7 ] đường, bao giờ thì sẽ [ Cmaj7 ] tới.
Dẫu anh không là [ Dm7 ] chàng hoàng tử mà em đăm [ G7 ] say
Chỉ là giản đơn [ Cmaj7 ] thôi như hình hài anh lúc [ Am7 ] này
Anh vẫn [ Dm7 ] muốn quỳ gối trước nàng công [ G7 ] chúa
Đẹp nhất đêm [ Cmaj7 ] nay
Điều anh [ Dm7 ] muốn là luôn thấy em [ G7 ] cười
Chẳng cần phải lo [ Cmaj7 ] lắng vì anh ở đây [ Am7 ] rồi
Để anh [ Dm7 ] che chở e hết quãng [ G7 ] đường ngày sau [ Cmaj7 ] nhé
Ngày đầu [ Dm7 ] tiên cùng nhau sống suốt [ G7 ] đời
Cùng nhìn về phía [ Cmaj7 ] trước cầm tay mãi không [ Am7 ] rời
Và con [ Dm7 ] tim cùng chung một [ G7 ] nhịp, khi ta có [ Cmaj7 ] đôi
Điều anh [ Dm7 ] mong thật ra chẳng xa xôi đâu
Chỉ cần [ G7 ] ta cùng nhau đến khi bạc đầu
Dù mai [ Am7 ] sau nhiều điều làm ta lo âu
Yes or [ F7 ] no, yes or [ G7 ] no ô ô [ Cmaj7 ]
Dẫu anh không là [ Dm7 ] chàng hoàng tử mà em đăm [ G7 ] say
Chỉ là giản đơn [ Cmaj7 ] thôi như hình hài anh lúc [ Am7 ] này
Anh vẫn [ Dm7 ] muốn quỳ gối trước nàng công [ G7 ] chúa
Đẹp nhất đêm [ Cmaj7 ] nay.
Điều anh [ Dm7 ] muốn là luôn thấy em [ G7 ] cười
Chẳng cần phải lo [ Cmaj7 ] lắng vì anh ở đây [ Am7 ] rồi
Để anh [ Dm7 ] che chở e hết quãng [ G7 ] đường ngày sau [ Cmaj7 ] nhé
Ngày đầu [ Dm7 ] tiên cùng nhau sống suốt [ G7 ] đời
Cùng nhìn về phía [ Cmaj7 ] trước cầm tay mãi không [ Am7 ] rời
Và con [ Dm7 ] tim cùng chung một [ G7 ] nhịp, khi ta có [ Cmaj7 ] đôi.
Thế tay