Chút Nắng Vàng Bay

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A]
Capo ngăn 4
Vòng hợp âm [A] [Fm] [D] [E]
Intro [A] [Fm] [D] [E]
.
Chút [A] nắng vàng bay, Chút [Fm] gió mùa bay.
Bàn [D] tay ai vừa kết [E] nụ.
Nụ [A] hoa nắng, nụ [Fm] hoa cười [D] [E] xinh.
Chút [A] nắng vàng bay, Chiếc [Fm] lá mùa bay.
[D] sao rơi vào tay [E] em
Tay [Bm] em cành vắng, tay [Fm] em rất mềm.
Còn [D] nguyên những dòng sông [E] trôi.
.
Giọt [A] nắng bay hay giọt [Fm] trong mắt em.
Không còn [D] ngân ngấn rơi trong [E] vườn.
Một [Bm] bầu trời bay rất [Fm] nhẹ
Trong từng tia [D] nắng, trong từng mây [E] trắng.
Ngày [A] nắng lên đôi bàn [Fm] tay ấm thêm,
Những dòng [D] sông vẫn trôi trong [E] lành.
Em [Bm] mơ những mùa hoa [Fm] nhỏ,
Từng nhành hoa mỏng [D] manh. hư [E] hư....

Bình luận