Mưa Thủy Tinh (生日礼物)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
[Bb] Nghe hạt mưa rơi xuống cho lòng nhói [D#] đau
Ngày em [Db] ra đi mưa buốt giá trên đường [Bb] khuya
Vì em, nào đâu hay biết em lừa dối [D#] anh
Ngày em [Db] ra đi chẳng nói một [Bb] lời
Và ngày [A#] đó anh nhớ chính con đường [Db] kia
Buồn mưa [Eb] rơi em nỡ bước đi chẳng [Bb] tạ từ
Để giọt [D#] mưa như thuỷ tinh
Và giọt nước [Db] mắt rơi trong mỗi đêm canh [Bb] thâu
Dù vẫn [A#] biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ [Db] mãi cô đơn
Làm sao [Eb] để xoá hết nỗi đau thiên [Bb] thu này
Dù anh [A#] biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá [Db] khứ đau thương
[Em] Trong tim em còn anh [Db] không
Dù vẫn [A#] biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ [Db] mãi cô đơn
Làm sao [Eb] để xoá hết nỗi đau thiên [Bb] thu này
Người đã [Em] nói tôi chỉ là một bóng [Db] hình không thể mãi [Bb] bên đời
[Bb] Dù cho một đời có đắng cay [D#] lòng này vẫn nguyện ôm sầu [A#] nhớ
Bao năm con tim cạn khô [Db] kia quá khứ vẫn còn [D] trong ……
Dù vẫn [A#] biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ [Db] mãi cô đơn
Làm sao [Eb] để xoá hết nỗi đau thiên [Bb] thu này
Dù anh [A#] biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá [Db] khứ đau thương
[Em] Trong tim em còn anh [Db] không
Dù vẫn [A#] biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ [Db] mãi cô đơn
Làm sao [Eb] để xoá hết nỗi đau thiên [Bb] thu này
Người đã [Em] nói tôi chỉ là một bóng [Db] hình không thể mãi [Bb] bên đời
Dù bên [Em] anh đây không có [Db] em anh vẫn [Bb] nhớ ……
⠀⠀

Bình luận