Đợi

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Am]
Em [Am] đứng trên [C] cầu đợi [Am] anh [C] [Am]
Dưới [C] chân cầu nước [Am] chảy
Ngày như [C] đêm, ngày [Dm] xưa đã [Am] chảy sau còn chảy
Nước [C] chảy bên [Am] lòng em đợi [C] anh [Am]
Em [C] đứng trên [Am] cầu nắng [C] hạ
Nắng [Am] soi bên ấy lại bên [C] này [E7] đợi [Am] anh
Anh [C] đến? anh không [Am] đến
Nắng [C] tắt còn em đứng mãi [Dm] đây
Em đứng trên [Em] cầu đợi [Am] anh [C] [Am]
Đứng [C] một ngày [Am] đất [C] lạ thành [Am] quen
Đứng một đời [C] em quen thành [Am] lạ nước chảy
Kìa [Em] anh em đợi [Am] anh
Hờ hơ [C] hớ, hớ hơ [Am] hờ
Hờ [Em] hơ, hơ hớ [C] hơ, hờ hơ [Em] hớ, hơ hớ [Am] hờ
Hờ [Em] hơ, hơ hớ [C] hờ, hờ hơ [Em] hớ, hơ hờ [Am]
* Gió [Em] lộng chiều [G] thu em [Em] đợi [Am] anh

Bình luận