Cỏ Xót Xa Đưa

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [D]
Trên đời người trổ nhánh hoang [D] vu
Trên ngày [A#m] đi mọc cành lá [Bbm]
Những tim [D] đời đập lời hoang phế
Dưới mặt [Cb] trời ngồi hát hôn [D]
Dưới vòng [A#m] nôi mọc từng nấm [Bbm] mộ
Dưới chân [D] ngày cỏ xót xa [Ab] đưa
Người đã [Bbm] đến và người sẽ về bên kia [A#m] núi
Từng câu [D] nói là từng cánh buồm giong cuối [D] trời
Còn lại tiếng cười [C#7] khóc [Ab] giữa đời
Dưới ngọn [Ab] đèn một bóng [D] chim qua
Giữa đường [A#m] đi một người đứng [Bbm] gọi
Có biết [D] gì về ngày chưa tới
Những ngày [Cb] ngồi rủ tóc âm [D] u
Nghe tiền [A#m] thân về chào tiếng [Bbm] lạ
Những mai [D] hồng ngồi nhớ thiên [Ab] thu.⠀⠀

Bình luận