Một Đời Vẫn Nhớ

Điệu: Điệu Rhumba
Tone: [Bb]
Capo 1
Một đời tôi vẫn [Bb] nhớ đến em trong những tháng năm [Eb] dài
Ôm mối tình [Db] sầu với em tôi biết sẽ tà[A#] n phai
Một hồn tôi ray [Bb] rứt bước chân đi trên cát[Eb] buồn
Biển vắng đêm [E7] nay xót xa một mối tình khôn[Bb] g may
Làm sao em [Eb] biết tình [Db] này chất chứa thật [Bb] đầy
Dấu [E7] kín từ trong con tim buồn [E7]
Tình vô biên [Eb] quá để [Db] rồi khó nói bằng [Bb] lời
Cho [E7] môi khô héo dần [Bb] thôi
Một đời tôi vẫn [Bb] nhớ tới em trong những phút xa[Eb] xôi
Em đến tình [Db] cờ với tôi như thoáng một [A#] giấc mơ
Vì biển ơi cơn [Bb] sóng xóa tan con thuyền trôi giữ[Eb] a dòng
Tôi biết tình [E7] ta mãi là một góc đời các[Bb] h xa.⠀⠀

Bình luận