Ngày Buồn

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [A#]
Còn gì [A#] nữa đâu mà khóc [Eb] với sầu
Còn gì [Bb] nữa đâu [Eb] mà buồn với nhớ
Thôi [Em] hết rồi thôi [Eb] hết rồi [Eb] thôi hết rồi
Ta [Bb] xa nhau rồi còn gì đâu nữa mà mong
Một [A#] mùa ái ân [Eb] mình vui mấy lần
[Bb] Giờ thì đớn [Eb] đau trọn một số kiếp
[Em] Anh hứa [Eb] gì anh nói gì anh ước gì
[Bb] Ôi bao [Eb] nhiêu lời mặn nồng nay gởi về đâu
ĐK:
[Eb] Anh ơi tìm [Bb] đâu ngày xưa
[Eb] Ngày ta chưa biết gì
[Bb] Lệ sầu chưa [Em] ướt hoen mi
[Db] Đôi ta cùng [Eb] mơ ngày sau
Mình chẳng mong sang giàu
Chỉ cần [A7] hai đứa yêu nhau
Chỉ cần hai [Em] đứa thương nhau
Giờ [Db] thì cũng yêu mà [Eb] yêu với người
Mộng [Bb] lòng chết theo [Eb] rượu nồng pháo cưới
Thôi hết [Em] rồi anh đã về vui [Eb] với người
Xa nhau [Bb] muôn đời sầu [Eb] này dẫm nát hồn tôi!!!⠀⠀

Bình luận