Như Một Lời Chia Tay

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
1. Những hẹn [Em] hò từ nay khép [Bb] lại
Thân [B#] nhẹ nhàng như [A#] mây
Chút nắng [Em] vàng giờ đây cũng [Db] vội
Khép [Db] lại từng đêm [A#] vui
Đường quen [Em] lối từng sớm chiều [Db] mong
Bàn chân [A#] xưa qua đây ngại [Em] ngần
Làm sao [Em] biết từng nỗi đời [Db] riêng
Để yêu [A#] thêm yêu cho nồng [Em] nàn
Có nụ [Em] hồng ngày xưa rớt [Bb] lại
Bên [B#] cạnh đời tôi [A#] đây
Có chút [Em] tình thoảng như gió [Db] vội
Tôi [A#] chợt nhìn ra [Em] tôi
2. Muốn một [Em] lần tạ ơn với [Bb] đời
Chút [B#] mặn nồng cho [A#] tôi
Có những [Em] lần nằm nghe tiếng [Db] cười
Nhưng [Db] chỉ là mơ [A#] thôi
Tình như [Em] nắng vội tắt chiều [Db] hôm
Tình không [A#] xa nhưng không thật [Em] gần
Tình như [Em] đá hoài những chờ [Db] mong
Tình vu [A#] vơ sao ta muộn [Em] phiền
Tiếng thì [Em] thầm từng đêm [Bb] nhớ lại
Ngỡ [B#] chỉ là cơn [A#] say
Đóa hoa [Em] vàng mỏng manh cuối [Db] trời
Như [A#] một lời chia [Em] tay⠀⠀

Bình luận