Chúc Mừng Giáng Sinh

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
[Em] ....
Rộn rã chuông giáo [B#] đường .[A#] ........Vọng tiếng khắp phố [Em] phường
Đèn hoa muôn sắc [B#] màu .Chào đón giáng [A#] sinh trong yên vui cùng an [Em] lành
Trần thế đang mở [B#] hội .[A#] ......Mừng chúa sinh ra [Em] đời
Cùng bao triệu con [B#] người chào đón giáng [A#] sinh trong vui tươi và hi [Em] vọng
Điệp khúc :
Cất tiếng hát chúc em ơ [B#] merry christmas...[A#] ...
Cất tiếng hát chúc anh ơ [Em] merry christmas
Cất tiếng hát chúc nhau ơ [B#] merry christmas...[A#] ...
Xin trao tặng người câu chúc [Em] vui
* Lời 2 :
Mọi nơi vang tiếng [B#] cười .[A#] .......Bạn hỡi vui lên [Em] nào
Ngày mới đang đón [B#] chào .Mừng giáng [A#] sinh đêm vui cùng an [Em] lành
Ngày vui đã đến [B#] rồi .[A#] ....Hạnh phúc cho mọi [Em] người
Cùng hát vang đất [B#] trời cùng chúc [A#] nhau câu yêu thương và an [Em] lành
⠀⠀

Bình luận