Chúc Mừng Giáng Sinh

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [F]
[F] ....
Rộn rã chuông giáo [Bb] đường .[C] ........Vọng tiếng khắp phố [F] phường
Đèn hoa muôn sắc [Bb] màu .Chào đón giáng [C] sinh trong yên vui cùng an [F] lành
Trần thế đang mở [Bb] hội .[C] ......Mừng chúa sinh ra [F] đời
Cùng bao triệu con [Bb] người chào đón giáng [C] sinh trong vui tươi và hi [F] vọng
Điệp khúc :
Cất tiếng hát chúc em ơ [Bb] merry christmas...[C] ...
Cất tiếng hát chúc anh ơ [F] merry christmas
Cất tiếng hát chúc nhau ơ [Bb] merry christmas...[C] ...
Xin trao tặng người câu chúc [F] vui
* Lời 2 :
Mọi nơi vang tiếng [Bb] cười .[C] .......Bạn hỡi vui lên [F] nào
Ngày mới đang đón [Bb] chào .Mừng giáng [C] sinh đêm vui cùng an [F] lành
Ngày vui đã đến [Bb] rồi .[C] ....Hạnh phúc cho mọi [F] người
Cùng hát vang đất [Bb] trời cùng chúc [C] nhau câu yêu thương và an [F] lành

Bình luận