Thương Nhau Ngày Mưa

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [E7]
Capo 2
(Như mưa ngày [E7] nào, thắm ướt vai [Bbm] em
Như mưa ngày [Ab] nào, khuất lấp sao [A#m] đêm
Thương em ngày [E7] nào khóc ướt môi [Bbm] mềm
Thương nhau thật [E7] nhiều, biết mấy tin [Bbm] yêu
Cho nhau trọn [Ab] tình dẫu có điêu [A#m] linh
Xa nhau trọn [E7] đời vẫn nhớ thương [Bbm] nhau)
[Bb] Khi mặt [Eb] trời vắng bóng
Khi lời [A#] nguyền khuất [Bb] lấp
Nghe lạc [Db] loài kiếp [G7] sống sao mỏi [A#] mong [E7]
Như giọt [Eb] buồn nước mắt
Mưa ngại [A#] ngùng héo [Bb] hắt
Thương người [Db] về buốt [G7] giá trên đường [A#] xa [E7]
Bao là [Eb] tình thắm thiết
Cho giờ [A#] này nuối [Bb] tiếc
Thương nhiều [Db] rồi cũng [G7] cách xa mà [A#] thôi [E7]
Mưa từng [Eb] ngày thiết [Db] tha
Mưa bàng [A#] hoàng xót [Bb] xa
Còn mưa [Em] mãi giữa bơ [E7] vơ đắm trong [Bb][E7] [Bbm]
ĐK: Như mưa ngày [E7] nào, thắm ướt vai [Bbm] em
Như mưa ngày [Ab] nào, khuất lấp sao [A#m] đêm
Thương em ngày [E7] nào khóc ướt môi [Bbm] mềm
Thương nhau thật [E7] nhiều, biết mấy tin [Bbm] yêu
Cho nhau trọn [Ab] tình dẫu có điêu [A#m] linh
Xa nhau trọn [E7] đời vẫn nhớ thương [Bbm] nhau⠀⠀

Bình luận