Thương Nhau Ngày Mưa

Điệu: Điệu Bollero
Tone: [E7]
Capo 2
(Như mưa ngày [E7] nào, thắm ướt vai [A] em
Như mưa ngày [F#m] nào, khuất lấp sao [Bm] đêm
Thương em ngày [E7] nào khóc ướt môi [A] mềm
Thương nhau thật [E7] nhiều, biết mấy tin [A] yêu
Cho nhau trọn [F#m] tình dẫu có điêu [Bm] linh
Xa nhau trọn [E7] đời vẫn nhớ thương [A] nhau)
[Am] Khi mặt [Dm] trời vắng bóng
Khi lời [C] nguyền khuất [Am] lấp
Nghe lạc [G] loài kiếp [G7] sống sao mỏi [C] mong [E7]
Như giọt [Dm] buồn nước mắt
Mưa ngại [C] ngùng héo [Am] hắt
Thương người [G] về buốt [G7] giá trên đường [C] xa [E7]
Bao là [Dm] tình thắm thiết
Cho giờ [C] này nuối [Am] tiếc
Thương nhiều [G] rồi cũng [G7] cách xa mà [C] thôi [E7]
Mưa từng [Dm] ngày thiết [G] tha
Mưa bàng [C] hoàng xót [Am] xa
Còn mưa [F] mãi giữa bơ [E7] vơ đắm trong [Am][E7] [A]
ĐK: Như mưa ngày [E7] nào, thắm ướt vai [A] em
Như mưa ngày [F#m] nào, khuất lấp sao [Bm] đêm
Thương em ngày [E7] nào khóc ướt môi [A] mềm
Thương nhau thật [E7] nhiều, biết mấy tin [A] yêu
Cho nhau trọn [F#m] tình dẫu có điêu [Bm] linh
Xa nhau trọn [E7] đời vẫn nhớ thương [A] nhau

Bình luận