Nếu Là Nữ, Biết Đâu Anh Là Em?

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [E]
Tone [E]
===
Mình hiểu nhau [B] nhất trên thế [E] gian này
Anh hít [B] vào, em [C#m] thở ra
[B] Anh vừa mới yêu [A] hoa, em đã là cánh [E] bướm
Nếu là [B] nữ, biết đâu anh [C#m] là em? [E] [A] [E]
Mình yêu nhau [B] nhất trên thế [E] gian này
Cũng chính [B] là yêu bản [C#m] thân
[B] Da thịt bỗng trong [A] veo, suy nghĩ vừa vỗ[E] cánh
Nếu là [B] nam biết đâu em [E] là anh?
Vậy thành một [A] đi, thành đôi làm [E] gì?
Vậy thành một [Am] đi, một cây sung [B] thôi [G#7]
Một [C#m] cây sung đứng bên [B] đồi
[E] nam hay [A] nữ cũng không [B] rời bóng [E] nhau
Mình yêu nhau [B] nhất trên thế [E] gian này
Cũng chính [B] là yêu bản [C#m] thân
[B] Da thịt bỗng trong [A] veo, suy nghĩ vừa vỗ[E] cánh
Nếu là [B] nam biết đâu em [E] là anh?
Vậy thành một [A] đi, phân chia làm [E] gì?
Một niềm lặng [Am] câm ở nơi xa [B] kia [G#7]
[C#m] sinh sôi thế gian [B] này
[E] nam hay nữ [A] ...cũng như [B] ngày với [E] đêm
Vậy thành một [A] đi, thành đôi làm [E] gì?
Vậy thành một [Am] đi, một cây sung [B] thôi [G#7]
Một [C#m] cây sung đứng bên [B] đồi
[E] nam hay [A] nữ cũng không [B] rời bóng [E] nhau
Mình hiểu nhau [B] nhất trên thế [E] gian này
Anh hít [B] vào, em [C#m] thở ra
[B] Anh vừa mới yêu [A] hoa, em đã là cánh [E] bướm
Nếu là [B] nữ, biết đâu anh [C#m] là em? [E] [A] [E]

Bình luận