Tan Vỡ

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bbm]
Một chiều thu [Bbm] xưa e ấp bên [Cb] nhau
[E7] Lặng nhìn mây trôi mơ mối duyên [Bbm] đầu
[Ab] Mơ ngày hai [Cb] đứa bước chung nhịp [Ab] cầu
Dệt [E7] bao mộng thắm cho [Bbm] nhau
[Cb] mơ đến mai [E7] sau
.
Mà chiều thu [Bbm] nay ai nỡ bước [Cb] đi
[E7] Ðể hồn bơ vơ giữa tuổi xuân [Bbm] thì
[Ab] Ôm sầu cay [Cb] đắng đớn đau riêng [Ab] mình
Tàn [E7] phai một giấc mơ [Bbm] hoa
Thương [E7] ngày vui chóng [Bbm] qua [Cb] [Bbm]
.
Ngàn năm mây vẫn [E7] bay
Có buồn chăng hỡi [Cb] ai
Sao tình đời chóng [Bbm] phai
Ái [Cb] ân xưa quên [Ab] rồi
Bước đi không đôi [E7] lời
Còn gì đâu [Cb] nữa ân [E7] tình
.
Rồi người ra [Bbm] đi đẹp mối tơ [Cb] duyên
[E7] Còn một mình tôi thương chút hương [Bbm] nguyền
[Ab] Cho dù ai [Cb] đã bước sang ngang [Ab] rồi
Mình [E7] tôi một bóng đơn [Bbm] côi
Thương [E7] ngàn đời khó [Bbm] nguôi [Cb] [Bbm] ⠀⠀

Bình luận