Nắng Đẹp Miền Nam

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Eb]
Đây trời [Eb] bao la ánh nắng mai
[Em] đầu ghềnh lan dần tới đồng [Eb] xanh
Ta cùng [F#] chen vai đem tay góp sức tăng[Em] gia
Cho [A7] người người vui [Eb] hòa
Đường cày [Em] hôm qua nay lên tràn bông lúa [B#] mới
Ôi duyên dáng đồng [Eb] ơi!
Đến mai sẽ [Em] là ngày muôn [A7] hạt chín lả [Eb] lơi
[A7] Mình ngắm nhau [Eb] cười
Kìa đàn [Eb] chim quê chim tung bay về [F#] đâu
Mang tin rằng giờ [Em] đây ta sống với bình [A7] minh
Tiếng ca trong [Eb] lành tiếng hát lừng trời [F#] xanh
Đẹp biết bao tâm [A7] tình
Tình là tình nồng [F#] thắm
Buộc [Em] lòng mình vào núi [B#] sông tình mến quê [A7] hương
Ngàn [B#] bóng đêm phai [A7] rồi
Vầng dương lên soi [Eb] đời làng [A7] ta nay rạng [Eb] ngời!
Khi người [Eb] lính chiến đã đấu tranh
Hiến [Em] hoà bình cho Đồng Tháp Cà [Eb] Mau
Ta người [F#] nông thôn quên sương gió góp [Em] gian lao
Lo [A7] được mùa mong [Eb] cầu
Nhờ tình [Em] quân dân gây bao niềm thương ấm [B#] cúng
Non sông đón bình [Eb] minh
Gắng lên với [Em] ngày này ta [A7] cùng tưới đồng [Eb] xanh
[A7] Rồi sống no [Eb] lành
Đây quê [Em] hương thân yêu miền [B#] Nam
Nắng lên huy [A7] hoàng đẹp mùa vui [Eb] sang
⠀⠀

Bình luận