Đồng Thoại (Tong Hua)

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [C]
Thời gian đã [C] qua dần.Ngày xưa của [Am] đôi mình
Cùng chung mộng [F] mơ.Sánh bước nơi thiên [G] đường
Rồi thu tàn [C] đông về.Nhìn bóng anh [Am] xa mờ
Chìm trong ngàn [F] nỗi sầu.Hỏi lòng em đã [G] sai
.
Từng lòi nói [Em] thấm mi cay.Dẫu biết rằng [Am] giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng [F] phải hoàng tử trong tim [G] em
Tình này vẫn [Em] ấm bao đêm.Ngàn vì sao [Am] như được toả sáng
Mỗi khi gần [F] nhau.Chắp cánh bao yêu [G] thương
.
ĐK:
Điều ước mong [C] manh, luôn có anh
Dang cánh [Am] tay chở che muôn đời
Người là thiên [F] sứ sẽ ấp [G] ôm tình mình mãi [C] thôi
Và mang hạnh [F] phúc đến với [G] em
Vào trong giấc [C] mơ lúc [G] xưa đôi [Am] mình
Quên tháng [F] ngày tình ta [G] luôn bền [C] lâu
.
Từng lòi nói [Em] thấm mi cay.Dẫu biết rằng [Am] giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng [F] phải hoàng tử trong tim [G] em
Tình này vẫn [Em] ấm bao đêm.Ngàn vì sao [Am] như được toả sáng
Mỗi khi gần [F] nhau.Chắp cánh bao yêu [G] thương
.
ĐK:
Điều ước mong [C] manh, luôn có anh
Dang cánh [Am] tay chở che muôn đời
Người là thiên [F] sứ sẽ ấp [G] ôm tình mình mãi [C] thôi
Và mang hạnh [F] phúc đến với [G] em
Vào trong giấc [C] mơ lúc [G] xưa đôi [Am] mình
Quên tháng [F] ngày tình ta [G] luôn bền [C] lâu [A7]
.
ĐK: Lên Tone (C -> C#) (Capo 1)
Điều ước mong [C#] manh, luôn có anh
Dang cánh [A#m] tay chở che muôn đời
Người là thiên [F#] sứ sẽ ấp [G#] ôm tình mình mãi [C#] thôi
Và mang hạnh [F#] phúc đến với [G#] em
Vào trong giấc [C#] mơ lúc [G#] xưa đôi [A#m] mình
Quên tháng [F#] ngày tình ta [G#] luôn bền [C#] lâu
.
Lên Tone (C# -> D)
Và mãi ước [D] mơ luôn có anh. Dang cánh [Bm] tay chở che muôn đời
Người là thiên [G] sứ sẽ ấp [A] ôm tình mình mãi [D] thôi
Và mang hơi [G] ấm như tia [A] nắng sáng soi giấc [D] mơ mỗi [A] khi đêm [Bm] về
Nhưng ước [G] rằng tình ta [A] như ngày [D] xưa. [B7]
Quên tháng [G] ngày tình ta [A] luôn bền [D] lâu

Bình luận