Đường Bốn Mùa Xuân

Điệu: Điệu Fox
Tone: [C]
1. Em hỏi [C] anh có con đường nào là đường đẹp [G] nhất đó
Anh nói rằng chỉ có con đường thống nhất hôm [C] nay
Đường Trường [Dm] Sơn bát ngát rừng cây
Hay đường quốc [G] lộ cũng dải theo đất [Dm] nước
Dù đường [C] sông, trên không hay là đường [G] bộ
Anh thấy non sông ta rạng rỡ vô [C] cùng
Hôm [C] qua còn ở bến sông [Em] Hồng
Mà chiều [Am] nay đã tới Cửu [G] Long quê [C] dừa
[Gm] Xoài đường sầu riêng (a) nhãn lồng mít mật
Một nhà thống [Dm] nhất (a) sản xuất càng nhanh
Đường vạn niên [Gm] thanh là chủ nghĩa xã hội
Theo lời bác gọi (a) cả nước ra [F] quân
Dệt bốn mùa [Dm] xuân bằng bàn tay lao [Gm] động
Hờ hớ hơ [C] hờ, hớ hờ hờ hơ
ĐK: Đất trời mở [G] rộng vì hạnh phúc ấm [C] no
Cho thép ra lò cho đồng quê tốt [G] lúa
Biển khơi lắm [Am] cá vui cả núi [C] rừng
Ngàn năm yêu [F] thương một con đường trọn [C] vẹn
Tương lai hứa [G] hẹn là con đường việt [Am] nam
Tương lai sáng [G] lạn là con đường việt [C] nam
2. Anh lại hỏi [C] em giữa bốn mùa thì mùa nào đẹp [G] nhất thế
Em nói rằng chỉ có một mùa thống nhất non [C] sông
Từ Lạng [Dm] Sơn đến mũi Cà Mau
Trên đường thắng [G] lợi gửi tàu ta đi [Dm] tới
Nhìn Trường [C] Sa, quê hương ta càng dài [G] rộng
Lớp lớp ta đi đi theo truyền thống anh [C] hùng
Chim [C] khôn làm tổ ấm trên [Em] rừng
Người miền [Am] Trung đất nước càng [G] thương nhau [C] nhiều
[Gm] Nghĩa nặng tình sâu a địa cầu bán dặm
Một vườn lá [Dm] thắm a bốn ngàn năm,
Dệt mùa hoa [Gm] quân mừng đảng lao động
Giữa trời gió lộng thuyền vượt sóng ra [F] khơi
Rạng rỡ ngày [Dm] mai vì bàn tay xây [Gm] dựng
Hờ hớ hơ [C] hờ, hớ hờ hờ hơ

Bình luận