Chiếc Lá Mùa Đông

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Em]
Tone gốc Fm: Capo 1
====
Mùa [Em] đông trên thung lũng [D] xa như một tiếng [Em] kinh cầu.
Làm [C] sao để ta quên [D] đi một cơn bão [G] lớn. [E7]
Em [Am] hỡi nếu [B7] mộng đẹp [Em] có thế thôi,
Xin [Am] hãy giữ [D] lại phút [Bm] giây sau [Em] cùng.
Tình [C] yêu rồi đây sẽ [Bm] như cơn mộng dở [Em] dang. [B7]
.
Đời [Em] em tựa như khúc [D] ca ru một sớm [Em] mai hồng,
Làm [C] sao để cho bờ [D] mi đừng hoen nước [G] mắt. [E7]
Ai [Am] nhớ đến [B7] một hạnh [Em] phúc lứa đôi,
Xin [Am] hãy giữ [Bm] trọn cánh [Em] chim phương trời.
Người [C] ơi đừng nên dối [D] gian cho lòng nát [Em] tan.
.
Đường [G] mây giờ đây xa [D] vắng dấu chân địa [G] đàng, [D]
Vườn [G] hoang tìm đâu cho [D] thấy giấc mơ nồng [G] cháy. [B7] [E7]
Cuộc [Am] sống mới [D] rồi người [G] có thấy vui,
Xin [Am] hãy giữ [B7] lại một [Em] chiếc lá rơi
Thời [C] gian rồi đây sẽ [D] như con thuyền lướt [Em] trôi.

Bình luận