Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Gm]
[Gm] Cho anh yêu em như ngày [F] xư a,
là lần đầ [Dm] u mình mới gặp [Gm] nh au,
n [D#] ếu biết trước anh đã [F] khôn g để mất [Gm] em
C [Gm] ho anh bên em như [F] ngà y [Dm] xư a, là lúc ta cùng nhau [Gm] dưới mưa,
giữ [D#] lấy nỗi đau [F] chỉ riêng mình [Gm] an h
Cứ m [D#] ãi tiếc nuối thì cũng đã [F] s ao, người [D] đã r a đi sẽ mãi [Gm] khô ng trở [D#] lại, đ êm [F] nay anh m ơ [G] về em thô i
C [C] ho anh được [G] yêu, cho anh được [Am] b ên em một lần này [Em] nữa th ôi,
Dù là lần cu [F] ối trong đời, anh sẽ [C] yêu thật [F] l òng, và chỉ yêu [G] riêng mình thôi

Bình luận