Khúc Hát Thanh Xuân

Điệu: Điệu Blues
Tone: [A#]
[A#] Ngày [G7] ấy khi [A#] Xuân ra [Eb] đời
Một [A#] trời bình [G7] minh có lũ chim [A#] vui
[A#] lứa [G7] đôi, yêu [A#] nhau [A7] rồi
Hẹn [Eb] rằng còn [G7] mãi không [A#] nguôi
Nhạc lắng hương xuân bồi hồi
Như vì tình ai tiếng hát lên ngôi
Nói với nhau, yêu nhau rồi
Một ngày còn mới tươi môi.
Rồi [E7] nắm [Bb] tay cùng [E7] nói [Bb] vui
Những [Eb] câu êm [A#] êm không [G7] rời vai[G7]
Rồi [E7] lả [Bb] lơi, hình [E7] dáng [Bb] ai
Khuất [G7] xa [D7] biến vào nẻo [G7] khơi.
Từ đó khi xuân tái hồi
Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi.
Nhớ tới câu thương yêu người
Một ngày tuổi mới đôi mươi.⠀⠀

Bình luận