Khúc Hát Thanh Xuân

Điệu: Điệu Blues
Tone: [C]
[C] Ngày [G7] ấy khi [C] Xuân ra [Dm] đời
Một [C] trời bình [G7] minh có lũ chim [C] vui
[C] lứa [G7] đôi, yêu [C] nhau [A7] rồi
Hẹn [Dm] rằng còn [G7] mãi không [C] nguôi
Nhạc lắng hương xuân bồi hồi
Như vì tình ai tiếng hát lên ngôi
Nói với nhau, yêu nhau rồi
Một ngày còn mới tươi môi.
Rồi [E7] nắm [Am] tay cùng [E7] nói [Am] vui
Những [Dm] câu êm [C] êm không [G7] rời vai[G7]
Rồi [E7] lả [Am] lơi, hình [E7] dáng [Am] ai
Khuất [G7] xa [D7] biến vào nẻo [G7] khơi.
Từ đó khi xuân tái hồi
Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi.
Nhớ tới câu thương yêu người
Một ngày tuổi mới đôi mươi.

Bình luận