Bing Bing Bong Bong

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G]
Đầu [Db] trọc lóc, còn đâu [Em7] tóc dài
Tóc dài [Cmaj7] mát cuộn tròn [Cb] thân con
Mẹ [Db] ơi, sao nay dáng [Em7] mẹ gầy gò đến [A#] thế, mắt buồn [Cb] lê thê
Mẹ không [Cmaj7] thổi gió mát thân [A#m] con rồi
Mẹ gieo [Bb] vào đó [Cb] cái rét [Db] đầu đông
Mẹ nằm [Cmaj7] ở đó anh em [A#m] xót mẹ
Chiếc xe [Bb] công nông [Cb] băng qua [Db] mẹ tôi [A#]
[G] Mẹ ơi...
Đứa con [Dm] mặt trời, trói chân cột [Abmaj7] nhà bê tông bằng [Gsus4] tiền chất [Db] đống
[G] Mẹ ơi...
Đứa con [F6] mặt trời, bán đi lời [B#] ru có làm [Db] mẹ khóc
Bing [A#] bing bong bong
Vang [Cb] lời đại ngàn
Tiếng [Bbm] cưa xé lòng
Tiếng [D] mẹ tôi khóc
Bing [Cb] bing bong bong
Thức giấc [C] bên đồi
Vẫn thấy [A#m] mẹ ngồi
[E7] Ru con [Bbm] ngàn đời
[Em] Ami Ami [Db] ơi [Bbm]
[Em] Anack a[Db] soh [Bbm] led
[Em] Ami Ami [Db] ơi [Bbm]
Bing bing, bong [Bbm] bong
Bing bing, bong [Cb] bong
Bing bing, bong [Amaj7] bong⠀⠀

Bình luận