Chuyến Đò Vỹ Tuyến

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
[Bb] Đêm nay trăng [Eb] sáng quá anh [Bb] ơi
[Eb] Sao ta lìa [Bb] cách bởi dòng [D] sông bạc hai [Bb] màu
[Bb] Lênh đênh trên [Eb] sóng nước mông [Bb] mênh
[Eb] Bao đêm lạnh [Bb] lẽo em chờ [D] mong gặp bóng [Bb] chàng
[Bb] Vượt rừng vượt [Em] núi đến đầu [Bb] làng
Đò [Eb] em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ [Bb] tuyến
[Dm6] Phương Nam ta sống trong thanh [Bb] bình
Tình ngát hương nồng [Em] thắm bên lúa [D] vàng ngào ngạt [Bb] dâng
Ơ... ai... hò...
Giòng [Eb] sông mơ màng và đẹp [Bb] lắm
Anh [Db] ơi ai nỡ chia đôi [D#] bờ để tình [Eb] ta ngày [A#] tháng phải mong [Bb] chờ
Hò... hớ.... hò.... hơ...
Em và cùng [Cb] anh xây một nhịp [Bb] cầu
Để mai đây quân Nam về Thăng [D] Long
Đem thanh bình sưởi [Am6] ấm muôn [Cb] lòng!
--------------
Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi
Tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy
Ai gieo chi khúc hát lâm ly
Như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng não nùng
Bùi ngùi nhìn cách xa ngàn trùng
Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm
Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà
Hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau
Ôi... ai... hò... Hò... ai... Ơi... hò....
Ơi... ơi... hò.... Hò... ơi... Ơi... hò....⠀⠀

Bình luận