294
0

Bốn Chữ Lắm

Điệu: Ballad
Tone: [Em]
Tác giả: Phạm Toàn Thắng
[ Em ] Yêu là đau, thương là đau [ G ] sao chờ mong
Người đi về đâu vẫn [ D ] nhớ về
Tình là [ Am ] có không khi nào.
[ Em ] Tay cầm tay, thương là thương
[ G ] Sao chờ mong ngày mai ai [ D ] biết ra sao
Người có [ Am ] đi xa tận phương trời.
Pre chorus
[ Em ] Nắng trong mưa tìm nhau
Chờ một [ G ] ngày yêu thương lả lơi
[ D ] Nói cho nhau một câu
Để từng [ Am ] ngày ta thôi còn trông ngóng
[ Em ] Trái tim thôi ngủ yên
Để từng [ G ] đêm ta say triền miên
[ D ] Để đêm nay ngừng trôi
Một mình [ Am ] anh nơi đây vẫn thao thức
ĐK:
[ Em ] Yêu lắm... Thương lắm... mà [ G ] xa lắm... đau lắm...
[ D ] Ai buồn... Ai buồn... [ Am ] Em buồn... Vì ai
[ Em ] Yêu lắm...Thương lắm... mà [ G ] xa lắm... chứ đau lắm...
[ D ] Ai chờ... mong chờ... [ Am ] em chờ đợi anh
[ Em ] Nanh na na nà ná na [ G ] nành nà... ná na ná na [ D ] nành nà...
Nà na [ Am ] na ná nà na na (x2)
Thế tay