Romeo Vs Juliet

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Am]
[Am] ...Giây phút êm [Em] đềm ngày ta gặp [F] nhau
Mắt môi thầm [C] trao
Nói câu ân [Dm] tình biết bao là âu [Am] yếm
Những mối duyên [Em] đầu thường gây khổ [F] đau
Lòng [Dm] khóc [Em] thầm
[Am] phút chia ly chợt đến như [Em] mưa trời [Am] ngâu
ĐK:
Nhìn [C] lá vàng [G] rơi xao [Dm] xuyến hồn [Am] tôi
Từ [Bb] đây người [F] ơi thôi [Em] hết từ [Am] đây
Thôi đã hết [Em] rồi tình yêu đầu [F] tiên
Giống như hạt [C] mưa mát cho tâm [Dm] hồn
Phút giây rồi chợt [Am] hết
Theo áng mây [Em] sầu ngàn năm buồn [F] trôi
Người [Dm] hỡi [Em] người
Người [Am] hỡi đang say hạnh phúc thấu [Em] chăng tình [Am] tôi

Bình luận