Romeo Vs Juliet

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Bb]
[Bb] ...Giây phút êm [D#] đềm ngày ta gặp [Em] nhau
Mắt môi thầm [A#] trao
Nói câu ân [Eb] tình biết bao là âu [Bb] yếm
Những mối duyên [D#] đầu thường gây khổ [Em] đau
Lòng [Eb] khóc [D#] thầm
[Bb] phút chia ly chợt đến như [D#] mưa trời [Bb] ngâu
ĐK:
Nhìn [A#] lá vàng [Db] rơi xao [Eb] xuyến hồn [Bb] tôi
Từ [B#] đây người [Em] ơi thôi [D#] hết từ [Bb] đây
Thôi đã hết [D#] rồi tình yêu đầu [Em] tiên
Giống như hạt [A#] mưa mát cho tâm [Eb] hồn
Phút giây rồi chợt [Bb] hết
Theo áng mây [D#] sầu ngàn năm buồn [Em] trôi
Người [Eb] hỡi [D#] người
Người [Bb] hỡi đang say hạnh phúc thấu [D#] chăng tình [Bb] tôi⠀⠀

Bình luận